Nastava prava – Pravna norma

Kada govorimo o pravnoj normi,treba najpre da objasnmo šta je pravna norma.Pravnu normu definišemo kao pravilo ponašanja ljudi,koje propisuje država,neka organizacija,čak i neorganizovano društvo,čiju sankciju propisuje i primenjuje država.Za pojam pravne norme bitno je ko primenjuje snakciju,a ne ko propisuje dispoziciju.

Elementi pravne norme su:

PRETPOSTAVKA DISPOZICIJE- Skup činjenica i okolnosti koje treba da postoje da bi se primenila dispozicija

DISPOZICIJA: Pravilo ponašanja,koje može biti dato u vidu naredbe( aktivna radnja), zabrane( pasivna radnja)i ovlašćenja

PRETPOSTAVKA SANKCIJE:Prekršaj dispozicije

SANKCIJA:Mera prinude koja se primenjuje kada se prekrši dispozicija

Nastava prava- Pravne norme

pravne norme su posebna vrsta drustvenih normi..Razlikuju se od ostalih drustvenih normi po tome sto drzava propisuje i obezbedjuje primenu sankcije zbog nepostovanaja , pravila ponasanja.Za pravne norme nije toliko bitno ko ih propisuje( drzava,naka organizacija kojoj su poverena posebna ovlascenja ili cak i neorganizovano drustvo),ali je bitno da drzava propisuje i obezbedjuje primenu sankcije.Elementi pravnih normi su:

PRETPOSTAVKA(HIPOTEZA) DISPOZICIJE:Opis cinjenica i okolnosti koje mora da postoje da bi se primenila dispozicija

DISPOZICIJA:Pravilo ponasanja koje je propisanoi moze biti dato u vidu naradjenja(aktivna radnja),zabrane(pasivna radnja,necinjenje) i ovlascenja

PRETPOSTAVKA(HIPOTEZA) SANKCIJE: Prekrsaj dispozicije

SANKCIJA: Mera prinude koja se primenjije kada se prekrsi dispozicija

Nastava prava- …

Nastava prava- Pravne norme

pravne norme su posebna vrsta drustvenih normi..Razlikuju se od ostalih drustvenih normi po tome sto drzava propisuje i obezbedjuje primenu sankcije zbog nepostovanaja , pravila ponasanja.Za pravne norme nije toliko bitno ko ih propisuje( drzava,naka organizacija kojoj su poverena posebna ovlascenja ili cak i neorganizovano drustvo),ali je bitno da drzava propisuje i obezbedjuje primenu sankcije.Elementi pravnih normi su:

PRETPOSTAVKA(HIPOTEZA) DISPOZICIJE:Opis cinjenica i okolnosti koje mora da postoje da bi se primenila dispozicija

DISPOZICIJA:Pravilo ponasanja koje je propisanoi moze biti dato u vidu naradjenja(aktivna radnja),zabrane(pasivna radnja,necinjenje) i ovlascenja

PRETPOSTAVKA(HIPOTEZA) SANKCIJE: Prekrsaj dispozicije

SANKCIJA: Mera prinude koja se primenjije kada se prekrsi dispozicija

Nastava prava- …

[ Savremena nastava]

Poslednjih godina društvo je pretrpelo  znatne promene.Novo vreme zahteva i nova znanja.Poznavnje rada na računaru je  danas neophodno, bez obzira u kojoj oblasti radimo.Ako želimo da idemo u korak sa vremenom, moramo uvesti računar u nastavu svih predmeta.To je, možda,  dodatni zahtev za nastavnike,ali je potrebno radi poboljšanja kvaliteta nastave.Učenici na taj način mogu da dođu brže do  većeg broja informacija,mogu lakše da primene naučeno i da razmene znanje sa drugim učenicima.Internet,facebook,blog,otvaraju velike  mogućnosti u nastavi svakog predmeta.Od nastavnika zavisi koliko će ovakav način nastave da bude zastupljen,ali ne treba bežati od novina.Naravno, sve ima  svoje dobre i loše strane.Sve može da bude korisno,ali i da se zloupotrebi.Informacije koje mogu da se nađu na blogovima,često su nepotpune ili netačne.To može da zbuni učenike,ali ako smo obazrivi sa informacijama,ako učenike pratimo i dajemo im precizna uputstva,  smanjićemo rizik od proizvoljnosti.U tom smislu ovaj seminar je korak ka savremenijoj  i boljoj nastavi.

Svetlana Dražović